Home

Update 22 juli 2015


Het Boscomité heeft zich geëngageerd om U op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het dossier RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Jachthoornlaan dat elke bebouwing verbiedt in het Bos Hof ter Linden.

 

Op 8 november 2014 informeerden wij U dat de Raad van State een eerste zitting gewijd had aan het verzoek tot nietigverklaring van het RUP Jachthoornlaan, uitgaande van de bouwpromotor. De Raad van State had in die eerste zitting beslist om niet in te gaan op dit verzoek tot nietigverklaring. Wij hebben dit toen als goed nieuws betiteld, maar terzelfder tijd gezegd dat dit niet definitief was, vermits er een tweede zitting zou volgen. Wij hadden een veldslag gewonnen, maar niet de oorlog.

 

Wij zijn verheugd U te kunnen melden dat de Raad van State op 29 mei 2015 een tweede zitting heeft gewijd aan het verzoek tot nietigverklaring van het RUP Jachthoornlaan door de bouwpromotor.

 

De Raad van State heeft in de tweede zitting opnieuw beslist het verzoek tot nietigverklaring NIET in te willigen.

 

Het RUP Jachthoornlaan dat elke vorm van bebouwing in het Bos verbiedt, blijft dus van kracht!

Deze beslissing is finaal en definitief. Verder beroep is niet mogelijk.

 

Het Boscomité bestaat méér dan 10 jaar en heeft zich op een onverdroten manier ingezet om het Bos te redden.

Allereerst willen wij die duizenden sympathisanten danken die ons op kritieke momenten hun steun hebben betuigd. Het Bos is gered dankzij jullie.

 

Wij wensen ook uitdrukkelijk het Gemeentebestuur en de Gemeenteraad van Schilde te danken voor meer dan 10 jaar luisterbereidheid, overleg en samenwerking.

 

Leve het Bos Hof ter Linden.

 

Namens Het Bestuur van het BoscomitéPS: als je op de hoogte wil gehouden worden, graag mail sturen naar info@redhofterlinden.be met vermelding van uw familienaam, voornaam en woonplaats.
created & hosted by VisionLine